Godziny przyjęć

Godziny otwarcia:

Przychodnia czynna jest w dni robocze w godz. 7.00 - 18.00

Poza godzinami pracy Ośrodka pacjenci proszeni są o kontakt z:

- Ambulatorium Powiatowym w Iławie, ul.Andersa 2, tel. 89 644 97 76

- Ambulatorium Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, ul.Mickiewicza  10, tel. 56 4724 117, 56 47 24 118

Informacje:

Rejestracja ogólna:

czynna w dni robocze - 7.00 - 18.00

tel.: 89 645 32 14

Rejestracja do poradni pediatrycznej:

tel.89 645 32 32

Godziny pracy lekarzy - 8.00 - 18.00

Gabinet zabiegowy - 8.00 - 18.00

Punkt szczepień - 8.00 - 15.00

Kierownik Józef Nowakowski przyjmuje skargi i wnioski w środy w godz. 13.30 - 14.00.
 

Lekarze przyjmują według ustalonego harmonogramu pracy, który jest umieszczony na tablicy informacyjnej.

Aktualnie w Poradni ogólnej przyjmuje sześciu internistów, w Poradni Dziecięcej dwóch pediatrów. Harmonogram przyjęć dzieci zdrowych i chorych umieszczony jest na tablicy informacyjnej.

Na terenie budynku Przychodni świadczą usługi niżej wymienione podmioty niepodlegające pod ZOZ MOZ w Lubawie:

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST WERYFIKOWANE NA PODSTAWIE NUMERU PESEL

Zostań naszym pacjentem
Kalendarze szczepień
Poradnik Pacjenta