REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBAWIE

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym naszego ośrodka. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje na temat zasad funkcjonowania placówki.

ZOBACZ

KARTA PRAW PACJENTA

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej oraz ustaw parlamentarnych.

Karta Praw Pacjenta to przewodnik, z którym warto się zapoznać, aby poznać swoje prawa.

ZOBACZ

STATUT

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBAWIE

Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną. Zapoznaj się z naszym statutem.

ZOBACZ