W celu uzyskania e-recepty prosimy o wypełnienie poniższych pól.

Recepty realizowane są tylko na leki przyjmowane  przewlekle.

    Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku zmiany leczenia przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym powinienem/nam zgłosić się na wizytę do lekarza wypisującego receptę/zlecenie. Przyjmuję do wiadomości, iż stosownie do wskazań wynikających z dokumentacji medycznej, lekarz może odmówić wystawienia recepty/zlecenia.

    Administratorem danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Lubawie 14-260 przy ul. Rzepnikowskiego 20. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie świadczenia usług zdrowotnych. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej RODO

    * pola obowiązkowe

    zdjęcie lekarstw